De Parenteel

Een parenteel is een in generaties gerangschikte opgave van de afstammelingen van een bepaald ouderpaar zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn.

Van dat ouderpaar dienen dus de gegevens van alle kinderen alle kleinkinderen achterkleinkinderen enzovoort in het gegevensbestand opgenomen te worden.
Ook hierin moeten we dus eerst van het heden naar het verleden werken en van daaruit weer terug naar het heden.