De Kwartierstaat

Een kwartierstaat is een in generaties gerangschikte opgave van de wettige voorouders van een bepaald persoon.

De persoon van wie de kwartierstaat uit gaat is in de regel u zelf.

Uw kind of kleinkind noemen we de kwartierdrager of proband. Deze kwartierdrager nu krijgt het nummer 1. Deze nummer 1 heeft twee ouders die we respectievelijk de vader 2 en de moeder 3 noemen.

De vader van de vader krijgt het nummer 4 en diens echtgenote nummer 5.
De vader van de moeder krijgt het nummer 6 toebedeeld een diens echtgenote nummer 7.

De vierde generatie begint in dezelfde volgorde met het nummer 8 enzovoort.

In deze volgorde geplaatst krijgt elke mannelijke voorouder een even en elke vrouwelijke voorouder een oneven nummer. Daarbij is hun plaats in de kwartierstaat zodanig dat indien wij van willekeurig welke persoon de vader zoeken wij het nummer van die persoon vermenigvuldigen met 2 om de plaats van de vader in de kwartierstaat te vinden. Zoeken wij de moeder dan dienen wij het nummer van die persoon met 2 te vermenigvuldigen en daar 1 bij op te tellen.

Voorbeeld:

Van de grootvader van de kwartierdrager (nummer 1) die in de kwartierstaat het nummer 4 heeft zoeken wij de vader. Die moet dan het nummer 2 x 4 = 8 hebben. Diens vrouw heeft dan dus het nummer 2 x 4 + 1 = 9.
Doen we ons genealogisch onderzoek vanuit de behoefte daardoor te weten te komen van wie wij afstammen dan is deze kwartierstaat de meest uitgebreide wijze van onderzoek. Immers van alle voorouders in deze kwartierstaat stammen wij per generatie in gelijke mate af!
We moeten er echter rekening mee houden dat het onderzoek m.b.t. de kwartierstaat eigenlijk nooit voltooid is.

Er bestaan nog meer vormen van nummering maar de hierboven beschreven nummering (genoemd naar degene die hem ontwikkelde Kekule (zie nummeringssysteem) is de thans meest voorkomende en verdient daarom de voorkeur.