Hieronder zijn de juiste generatiebenamingen van voorouders vermeld.

Generatie  benaming voorouders       max. aantal
I      proband  1
II  ouders 2
III grootouders 4
IV overgrootouders 8
V betovergrootouders 16
VI  oudouders  32
VII oudgrootouders 64
VIII oudovergrootouders 128
IX oudbetovergrootouders 256
X stam-ouders 512
XI stam-grootouders 1.024
XII stam-overgrootouders 2.048
XIII stam-betovergrootouders 4.096
XIV stam-oudouders 8.192
XV stam-oudgrootouders 16.384
XVI stam-oudovergrootouders 32.768
XVII stam-oudbetovergrootouders 65.536
XVIII edel-ouders  131.072
XIX edel-grootouders 262.144
XX  edel-overgrootouders 524.288
XXI edel-betovergrootouders 1.048.576
XXII edel-oudouders  2.097.152
XXIII  edel-oudgrootouders 4.194.304
XXIV edel-oudovergrootouders 8.388.608
XXV edel-oudbetovergrootouders  16.777.216
XXVI edel-stam-ouders  33.554.432
XXVII edel-stam-grootouders 67.108.864
XXVIII edelstaalovergrootouders 134.217.728
XXIX edel-stam-betovergrootouders 268.435.556
XXX edel-stam-oudouders 536.871.112
XXXI edel-stam-oudgrootouders  1.073.742.224
XXXII edel-stam-oudovergrootouders 2.147.483.648
XXXIII edel-stam-oudbetovergrootouders 4.294.967.296
XXXIV voor-ouders 8.589.934.592
XXXV voor-grootouders  17.179.869.184
XXXVI voor-overgrootouders 34.359.737.368
XXXVII voor-betovergrootouders 68.719.476.736

 

verder tot en met de 65ste generatie

Daarna gaat het verder met de toevoegingen:
"aarts" tot de 129ste generatie
"opper" to de 257ste generatie
"hoog" tot de 512e generatie